Szczegóły Oferty

 
 
 
 
 
Cena19 585 000 PLN
Cena za m2725,37 PLN
Powierzchnia27 000 m2
Powierzchnia działki - jednostkam2
RynekWtórny
Przeznaczenie (obiekt)Sportowo/Rekreacyjne
Liczba pięter3
Rodzaj budynkuInny
Numer oferty1/10981/OOS
Oferta bez prowizji od kupującego - 0%

W naszej bezprowizyjnej ofercie do sprzedania duży, chętnie odwiedzany, renomowany Ośrodek Wypoczynkowy w Pogorzelicy.
Na terenie Ośrodka znajduje się duża stołówka z kuchnią (pełne wyposażenie - 4 piece konwekcyjne), w której istnieje możliwość organizowania imprez np. wesela, komunie itp.

Powierzchnia działki: 27 000 m2
ok. 460 miejsc noclegowych (ok. 300 miejsc w domkach )
2 apartamenty po 70 m2
na terenie liczne atrakcje dla dzieci: plac zabaw, boiska do siatkówki i koszykówki, drewniane altany)
jedyna w okolicy stołówka na 400 osób
parking dla samochodów osobowych i autokarów, monitorowany,
wypożyczalnia rowerów
recepcja
miejsce na ognisko
zaplecze socjalne (noclegowe) dla około 40 pracowników.
2 niezależne wjazdy
Cena zawiera całe wyposażenie. (meble, TV, atrakcje, itp.)
Możliwa dzierżawa całego Ośrodka. (kontakt)


Chętnie odpowiemy na Państwa pytania 😉 zapraszamy do kontaktu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu (dla tego obiektu:)

§ 57. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem B.12-UT i B.13-UT, wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:
1) Przeznaczenie terenu – teren usług turystycznych;
a) dopuszcza się lokalizację hoteli, pensjonatów i kempingów,
b) na terenie B.13-UT dopuszcza się zabudowę apartamentową,
c) na terenie B.13-UT wzdłuż ul. Wojska Polskiego dopuszcza się lokalizację w parterach budynków usług handlu i gastronomii,
d) na terenie B.13-UT dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku ich lokalizacji obowiązują ustalenia § 13 ust.3 uchwały;
2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) powierzchnia zabudowy:- dla terenu B.13-UT - maksymalnie 20% powierzchni działki,- dla terenu B.12-UT – maksymalnie 15% powierzchni działki,
c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,6, minimalnie 0,0;
d) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 40% powierzchni działki,
e) szerokość elewacji frontowej:- maksymalna szerokość frontu: 90,00m,- minimalna szerokość frontu: 5,00 m,
f) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca,
g) wysokość zabudowy:- dla obiektów hoteli, zabudowy apartamentowej i pensjonatów w granicach terenu B.13-UT do IV kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie: do 12,5m w strefie o szerokości 30m wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz do 15,00 m na pozostałym terenie,- dla hoteli i pensjonatów w granicach pozostałych terenów do III kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie do 12,00 m,- dla obiektów w granicach kempingów – do II kondygnacji, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie do 9,00 m. Nie dopuszcza się podpiwniczenia budynku,
h) poziom posadzki parteru: maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku,
i) geometria i pokrycie dachu:- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30º do 45º, dopuszcza się dachy płaskie,- dopuszcza się zachowanie i remont dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu istniejących w dniu uchwalenia planu,
j) zasady podziału na działki budowlane:- powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej: na terenach oznaczonych jako B.12-UT nie mogą być mniejsze niż 3000 m², na terenie oznaczonym jako B.13-UT nie mogą być mniejsze niż 5.000 m² ,- szerokość frontu nowo projektowanej działki budowlanej: dowolna,- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: granice będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego,- dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie wejścia w życie planu, w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi na podstawie ustaleń planu,
k) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
l) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych;

3) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów: zgodnie z rysunkiem planu, ww. tereny zlokalizowane są w granicach Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH 320017, obowiązują ustalenia § 10.1 uchwały.

OFERTA BEZ PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO


Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
Kształt działkiNieregularny
Droga dojazdowaAsfaltowa

Osoba do kontaktu:

 
Promohouse Nieruchomości

biuro@promohouse.com.pl

792688000